Zaakgericht werken: wat houdt dat in?

Zaakgericht werken is een begrip dat de afgelopen jaren steeds meer in de wandelgangen genoemd wordt. Veel bedrijven en ook gemeenten zijn actief bezig met zaakgericht werken, maar lang niet iedereen weet wat het begrip precies inhoudt. Bent u ook...
Lees verder »