Mens centraal bij zaakgericht werken in gemeente

Sinds de overheid steeds meer diensten digitaal aanbiedt, is het van belang om deze goed te stroomlijnen. De processen die gepaard gaan met de digitalisering hebben vaak de neiging om buiten het gezichtsveld van de medewerkers plaats te vinden zodat het overzicht verloren gaat. Dit gaat dan ten koste van de dienstbaarheid naar de burger toe en lopen de zaken die deze aanvraagt voor informatie of om dingen te regelen niet volgens plan. Het is dan van groot belang om goed overleg te houden binnen de gemeente zodat alle medewerkers weten hoe de lijnen lopen. Zij moeten goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en met deze kunnen meegroeien. Daarvoor is veel inzet van betrokkenen nodig en een mensgerichte aanpak. Bij Quarant.nl wordt de mens centraal gesteld binnen dit proces en wordt er serieus naar mensen geluisterd.

Persoonlijk aspect
Niet een mens is gelijk. Daar houdt Quarant.nl rekening mee. Daarom wordt ook elke medewerker gehoord en is elke stem en iedere inbreng even belangrijk. Want het mag dan wel zo lijken alsof de diensten volledig geautomatiseerd zijn, de mens blijft een centrale rol spelen bij deze digitalisering. Immers, het hele systeem is erop gebaseerd dat het diensten verricht voor mensen, maar uiteindelijk wordt het bestuurd door mensen. Het enige verschil is dat vraag en aanbod nu afgestemd wordt door een geautomatiseerd systeem. Het is een middel en geen doel. Doel blijft het leveren van diensten voor mensen door mensen. Quarant zorgt ervoor dat dit proces toch grotendeels mensenwerk blijft.