Wat is Gemma?

Gemma wordt door Quarant gebruikt als de afkorting van GEMeentelijk Model Architectuur. Dit is de referentiearchitectuur voor de gemeenten die in Nederland gelegen zijn. Deze architectuur, gemma, maakt gebruik van allerlei functies die ten dienste worden gesteld door de landelijke e-overheidsvoorzieningen in Nederland.

Gemma is een uitwerking van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (de NORA). Het vormt de domeinarchitectuur voor de gemeenten in Nederland. Deze houdt dus de inrichting van de huishouding aan informatie van gegevens in. Het gaat hier onder andere over: gegevens, applicaties, informatiefuncties en landelijke voorzieningen dewelke ingezet kunen worden bij de ondersteuning van alle gemeentelijke processen.

Bij de inrichting van de informatiehuishouding van een gemeente is GEMMA een vereiste en dus ook zeer richtinggevend. Zo kan men er zeker van zijn dat implementaties op een goede en correcte manier samenwerken. Bovendien ontstaat er op die manier ook meer en beter inzicht in de voorziening van informatie.

Wat kan Quarant voor u betekenen?

Quarant.nl biedt een ondersteunende functie aan gemeenten bij het maken van architectuurkeuzes op basis van de uitgangspunten van GEMMA en van NORA. U kunt Quarant steeds contacteren voor meer informatie. Neem hiervoor contact op met Wim Hoekstra via de telefoon 06 21 26 06 38 of per e-mail wim.hoekstra@quarant.nl.